ورزش با شکم خالی یا شکم پر؟

محققان دانشگاه بث انگلیس با بررسی گروهی از داوطلبان مرد که اضافه وزن داشتند تاثیر خوردن و نخوردن غذا را قبل از انجام فعالیت های ورزشی بر توضیح ژن ها مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیقات یک گروه از بزرگسالان دارای اضافه وزن، در دو آزمون مختلف شرکت داده شدند. در آزمایش اول ظرف مدت 60 دقیقه با مصرف 60 درصد از حداکثر اکسیژن قابل مصرف، با معده خالی، پیاده روی کردند. در آزمایش دوم همین مسیر را دو ساعت بعد از مصرف صبحانه دارای کالری بالا و غنی از کربوهیدرات طی کردند. ادامه خواندن “ورزش با شکم خالی یا شکم پر؟”