فواید تای ماساژ، ماساژ سنتی تایلند

ماساژ سنتي تايلند كه معروف به تای ماساژ می باشد داراي حرکتهای فشاري و كششي است و از نوك انگشتان پا شروع می شود تا فرق سر (بجز ناحيه شكم و قفسه سينه) و بر روي تشك بر روي زمين انجام مي شود. در این مقاله به بررسی این نوع ماساژ و موارد انجام آن می پردازیم.
 

ادامه خواندن “فواید تای ماساژ، ماساژ سنتی تایلند”